Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni

Regulamin Konkursu "Moniuszko oczami Dziecka-portret artysty"

Utworzono dnia 08.08.2019

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

PN MONIUSZKO OCZAMI DZIECKA PORTRET ARTYSTY

 

Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni oraz Łódzkim Dom Kultury Instytucja Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego.

Konkurs jest realizowany z projektu Wesele u Pana Moniuszki " finansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury - Instytucji Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Programu Współorganizacja Projektów Kulturalnych na terenie Województwa Łódzkiego.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym oraz szkolnym z terenu gminy Lubochnia.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Cele Konkursu:

- zapoznanie uczniów z postacią Stanisława Moniuszki oraz jego twórczością

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży

Czas trwania Konkursu: 10.08.2019 roku 30.09.2019 roku.

Pracę konkursową wykonuje uczeń samodzielnie i ma do niej prawa autorskie.

Praca konkursowa ma być wykonana dowolną techniką plastyczną w formacie A3, oryginalna (nie wydrukowana), nigdzie wcześniej nie publikowana.

Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące dane:

imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki zgłaszającej pracę lub adres prywatny, numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela, instruktora pod kierunkiem, którego praca została wykonana.

Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. Prace nadesłane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora.

Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2019 r. do siedziby Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Lubochni, ul. Tomaszowska 6, 97-217 Lubochnia

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 i z późn. zm.) dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby niniejszego Konkursu (promocja konkursu, wskazania laureatów konkursu, wskazania autorów prac wyróżnionych, wydrukowania dyplomów uczestnictwa) i nie będą przekazywane osobom trzecim. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

Prawni opiekunowie autorów prac konkursowych udzielają nieodpłatnie praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 II 1994 roku, w szczególności praca konkursowa będzie wykorzystywana poprzez:

a) zwielokrotnianie, utrwalanie, kopiowanie,

b) publiczne udostępnianie na stronach www Gminy Lubochnia, Organizatora i szkół uczniów biorących udział w konkursie .Uczestnik konkursu zobowiązuje się, iż praca konkursowa nie będzie naruszała praw osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich i pokrewnych, jak również dóbr osobistych.

Praca konkursowa niespełniająca któregokolwiek z ww. warunków nie będzie brana pod uwagę przez jurorów Konkursu.

Ocena prac:
Jury Konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych:
przedszkolnej
klas I-IV
Klas V-VIII

Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatorów. W skład Jury będą wchodzić specjaliści znający się na sztuce dzieci w wieku przedszkolny i szkolnym. Jury dokona oceny nadesłanych prac, ustali laureatów. Każdy autor pracy nadesłanej na Konkurs otrzyma dyplom uczestnictwa. Autorzy najlepszych prac dostaną dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej. Nagrody będą fundowane przez Organizatora.

Wszystkie złożone prace plastyczne będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Ocena prac konkursowych przez Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Wyniki Konkursu, wystawa prac konkursowych oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 6 października 2019 r. podczas koncertu finałowego podsumowującego projekt pt. Wesele u pana Moniuszki.

Informacje dodatkowe: Stanisław Moniuszko - polski kompozytor, dyrygent, pedagog, organista; autor ponad 268 pieśni, wielu oper, operetek, baletów i muzyki

kościelnej. Tworzył muzykę nacechowaną narodowo, wplatając w swoje kompozycje wyraziste elementy folkloru polskiego oraz wykorzystując utwory polskich poetów.

Portret ma przedstawiać przede wszystkim osobowość artysty. Aby to uchwycić, należy zapoznać się z jego pracą, pasjami i twórczością, która jest bogata i różnorodna. Organizatorzy liczą na umiejętność wyszukiwania informacji, zdjęć, filmów, które zainspirują do pracy własnej, aby powstał portret, ukazujący więcej niż tylko wizerunek postaci.

 

 

 

Szczegółowe informacje : Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni, ul. Tomaszowska 6, 97-217 Lubochnia, tel. 44 7 103 308, http://www.gckibplubochnia.naszgok.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image2.gif

 

 

MONIUSZKO OCZAMI DZIECKA PORTRET ARTYSTY

metryczka pracy plastycznej

 

Tytuł pracy:…………………..……………………………………………………………

Autor (imię i nazwisko ucznia):…………………………………………………….……..

Klasa:…………………………………….Szkoła:………………………………………..

Dane teleadresowe Szkoły:

tel.:…………………………….. e-mail:……………………………………......................

Opiekun (imię i nazwisko nauczyciela):…………………………………………………..

Dane teleadresowe uczestnika konkursu:

tel.:…………………………….. e-mail:……………………………………......................

Uwaga: winietka ma być wypełniona pismem drukowanym.

 

 


 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny